Monthly Archives: September 2019

AllinOne ’01

Two of my works from the series I Wonderland were exhibited in All In One PopUp Show at Gallery Bu Pavillion between 15 June- 15 July

Leave a comment

Filed under exhibition

Under the Water

Three of my works were exhibited at Mixer Printed exhibition under the title “Multiple Choice” curated by Marcus Graf between 11 April- 1 June.

Symbiosis, Archival Pigment Print, 60 x50 cm, ed. 30 + 1 AP, 2019
Under the Water, Archival Pigment Print, 60 x50 cm, ed. 30 + 1 AP, 2019
Symbiosis II, 3d print, ed. 10 + 1 AP, 2019
photo credit / Nazlı Erdemirel
photo credit / Nazlı Erdemirel

eng. The works titled Symbiosis and Under the Water are following each other. These works focuses on the concept of growth and the progress of time. The thick lines used in the work Symbiosis and the image of the girl who is about to integrate with the water are transformed into a young woman with lines getting thinner in the work Under the Water. Where she releases the creatures belonging to the water that she was bound to in Symbiosis and opens a space for breathing under water. Thus it shows us that it is possible to be free from the past ties and become an individual with the progress of time even the shadows of the dark moments and symbiotic ties still exists within.

tr. Sergilenen Simbiyoz ve Suyun Altı başlıklı işler birbirini takip eden çalışmalardır. Bu çalışmalar büyüme olgusu ve zamanın ilerleyişi üzerine yoğunlaşır. Simbiyoz’da kullanılan kalın çizgiler ve suyla bütünleşmek üzere olan kız çocuğu imgesi Suyun Altı’nda incelen çizgilerle genç bir kadına dönüşür. Simbiyoz’da bağlanmış olduğu suya ait canlıları serbest bırakır ve kendine suyun altında, suyun olmadığı; nefes alabileceği bir alan açar. Böylece karanlık anların ve simbiyotik bağların gölgesi üzerinde kalmış olsa dahi zamanın ilerleyişi ile birlikte kişiyi gerileten bağlardan arınmanın ve birey olabilmenin mümkün olduğunu bize gösterir.

Leave a comment

Filed under exhibition