Monthly Archives: May 2010

run this monster

do not run but stand, do not stand but run this monster

Leave a comment

Filed under obejects

kızlı sardalya

I was standing there,waiting

Leave a comment

Filed under Uncategorized

mezarlık

evimizin yakınlarında bir mezarlık var. canım genelde çok sıkılıyor. oraya gidip oturuyorum. onlar oluler. cisimsiz ama hacimli. canavarlar ve yaratıklar.

there is a graveyard close to our house. I’m bored most of the time. I go there and sit. they are the dead. unsubstantial but voliminous. monsters and creatures

beraber çay içeriz. içinde zencefil var. eski filmlerden kareler, aktrisler ve ünlü insanlar. ama başka bir botuttandır onlar.

we drink ginger tea together. frames from old movies, actresses and famous people. but from a different dimension they are.

kapı ardında kapı,ardında kapılar. hepsi de boşluğa açılırlar.

door afer door, door after door. all opens to the emptiness.

gizli bir geçitten eve varıyorum. ev benden kocaman.

I reach to my house from a secret passage. the house is bigger than I.

orda arkadaşlrım var.1 fare, 2 yılan ve yarım geyik böceği ama yine de antenleri var.

I have friends there. a mice, 2 snakes and a half stagbeetle,but it still has antennas.

Leave a comment

Filed under artist's book

dj

illustration for bant magazine issue 59

Leave a comment

Filed under illustration

bu böyle böyle

2 Comments

Filed under obejects, studio